Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/208
Title: Influența factorilor constructivi și funcționali asupra rezistenței mecanice la solicitări statice și variabile a conductoarelor de înaltă tensiune
Authors: Achiriloaiei, Daniel Vasile
Subjects: Conductoare electrice
Solicitări statice
Rezistență mecanică
Teză de doctorat
Issue Date: 2018
Publisher: Timișoara : Editura Politehnica
Citation: Achiriloaiei, Daniel Vasile. Influența factorilor constructivi și funcționali asupra rezistenței mecanice la solicitări statice și variabile a conductoarelor de înaltă tensiune. Timişoara: Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Mecanică, 2018
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică ; 182
Abstract: Tematica tezei se încadrează în noile direcţii de cercetare privind transportul și distribuția energiei electrice, abordând conceptul durabilității conductoarelor electrice de înaltă tensiune în condițiile sarcinilor variabile generate de vibrațiile eoliene. Conductoarele de înaltă tensiune sunt materialele compozite cu cea mai mare importanță în transportul de energie, având în vedere rolul pe care îl joacă în securitatea națională. Teza de doctorat sintetizează problematicile mecanismelor de degradare și efectele manifestate de acestea asupra conductoarelor, personalizate pe condițiile impuse de exploatare din zona de vest a României. Având în vedere duratele lungi de exploatare ale acestor linii aeriene și condițiile impuse de mediul înconjurător, se evidențiază o serie de elemente care stau la baza dezvoltării fenomenului de oboseală. Am pornit de la o documentare teoretică cu privire la stadiul actual al cercetărilor în domeniul studiat, am identificat procesele tehnologiei de fabricație ce au efecte nefavorabile asupra duratei de viață și am facut un studiu pe conductoare noi și conductoare aflate în serviciu timp de 42 de ani. Cu ajutorul probelor și datelor prelevate s-au facut o serie de cercetări experimentale și simulări numerice cu elemente finite, în vederea determinării rezistenței mecanice și a analizei ruperii la oboseală, folosind metode și procedee de calcul de actualitate. Rezultatele evidențiază o analiză comparativă pe conductoare noi și îmbătrânite, tip 450/75, identificarea factorilor externi cu efecte nefavorabile asupre conductoarelor, localizarea punctelor cu risc ridicat de apariție a ruperilor, simularea contactului sârmelor și vibrațiilor conductorului, detalierea și aprofundarea modului de manifestare a fenomenului de oboseală a conductoarelor în vederea creșterii durabilității liniilor electrice aeriene.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/208
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Achiriloaiei.pdf10.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.