Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/262
Title: Adaptive traffic control using bio-inspired optimization
Authors: Coșariu, Cristian
Subjects: Calculatoare
Bioinformatică
Trafic urban
Control
Timișoara
Transport
Sisteme inteligente
Optimizare
Teză de doctorat
Issue Date: 2015
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Coșariu, Cristian. Adaptive traffic control using bio-inspired optimization. Timişoara: Editura Politehnica, 2015
Series/Report no.: 14 Calculatoare și Tehnologia Informației;24
Abstract: Această teză abordează problema optimizării traficului rutier definit de rețele urbane prin implementarea de Intelligent Transportation Systems, astfel încât, pe de o parte, capacitatea infrastructurii existente să fie utilizată în totalitate și, pe de altă parte, să existe o reacție promptă și adecvată a infrastructurii la schimbările neprevăzute a condițiilor de trafic. Această teză propune o abordare neconvențională asupra optimizărilor traficului rutier, bazată pe analiza unr barametri proprii rețelelor complexe, tinând cont de aspectele sociale definitorii pentru traficul rutier real (spre deosebire de cel din rețelele de comunicații), îmbină pe cătarea genetică a unor scenarii optime de coordonare a intersecțiilor.În acest sens se folosesc metode împrumutate din Analiza Rețelelor Complexe pentru analiza rețelei urbane de trafic din mai multe puncte de vedere, pentru a identifica elementele specifice care influențează calitatea traficului rutier. Sunt propuse o serie de metode inovative care aduc elemente originale și un plus de valoare acestui domeniu prin îmbinarea aspectelor specifice Ingineriei Calculatoarelor. Infrastructura actuală este transformată astfel întruna inteligentă prin folosirea unor semafoare capabile să se adapteze și să comunice între ele pentru a răspunde condițiilor de trafic mereu în schimbare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/262
ISBN: 9786065549609
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Cosariu Cristian.pdf3.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.