Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/287
Title: Obținerea de oxizi ai fierului cu proprietăți fizice avansate
Authors: Kiss, Mihaela Luminița
Subjects: Materiale metalice
Oxizi de fier
Teză de doctorat
Issue Date: 2015
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Kiss, Mihaela Luminița. Obținerea de oxizi ai fierului cu proprietăți fizice avansate. Timişoara: Editura Politehnica, 2015
Series/Report no.: 15 Ingineria Materialelor;17
Abstract: Cercetările cu caracter bibliografic realizate în cadrul prezentei teze de doctorat sunt structurate şi prezentate în primele trei capitole ale tezei, iar cercetările experimentale fac obiectul urmatoarelor 6 capitole. Primele trei capitole fac referire la caracteristicile fizice ale oxizilor de fier, etapele de obținere a oxizilor de fier prin tratamentele termice aplicate carbonatului de fier (tranziții de fază în corpul solid) la proprietăţile fotoelectrochimice şi la proprietăţile lor magnetice. Aplicațiile in vitro, cum ar fi detectarea, imobilizarea şi modificarea compuşilor biologici activi, etichetarea celulară şi separarea imunomagnetică de celule, precum şi aplicații IRM, se găsesc în capitolul 3 pe scurt. Cercetările experientale realizate în cadrul tezei sunt prezentate în capitolele 49. Astfel, în capitolele 4, 5, 6 sunt detaliate realizările proprii legate de obținerea oxizilor de fier (hematită, magnetită şi maghemită cu vacanțe ordonate) cu stuctură internă mezocristalină, adică cu o arhitectură interioară 3D compusă din nanocristalite cu mofologie poliedrală şi dimensiuni cuprinse între 60-80 nm, dispuse ordonat într-un habitus cu morfologie romboedrică şi dimenisuni submilimetrice. În capitolul 7 am prezentat obținerea în premieră a unor ansambluri formate din hematită mezocristalină şi nanofoliii triunghiulare de argint. Capitolul 8 prezintă studiile realizate pentru a elucida unele aspecte legate de creşterea pe cale hidrotermală a cristalitelor de Fe3O4 micrometrice monocristaline, cu comportament superparamagnetic-SCMSPIO. Particulele de magnetită SCMSPIO obținute au fost testate în premieră ca şi agent de contrast IRM, iar rezultatele sunt expuse în capitolul 9. Rezultatele obținute şi prezentate în teza de doctorat pot constitui obiective ştiintifice pentru cercetări viitoare în cadrul unor proiecte de cercetare ştiințifică şi dezvoltare tehnologică din cadrul programelor naționale şi internaționale.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/287
ISBN: 9786065549814
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_KISS Luminita.pdf5.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.