Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/30
Title: Consideraţii privind managementul întreprinderilor mici şi mijlocii din industria românească în contextul integrării europene
Authors: Leuca, Gabriela-Mariana
Subjects: Management
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Integrare europeană
Teză de doctorat
Issue Date: 2009
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Leuca, Gabriela-Mariana. Consideraţii privind managementul întreprinderilor mici şi mijlocii din industria românească în contextul integrării europene. Timişoara: Editura Politehnica, 2009
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;17
Abstract: Lucrarea abordează aspecte cu privire la starea IMM în contextul integrării europene; sunt abordate aspecte referitoare la abordarea calitativă a proceselor de fabricare, precum şi principalele direcţii de acţiune în vederea dezvoltării IMM în România; aceasta în ideea integrării lor în C.E. sub diverse forme: colanorare pe orizontală cu diverse IMM similare din CE sau realizarea de contracte în vederea colaborării cu întreprinderi transnaţionale. Lucrarea are în vedere, de asemenea, modul de abordare a principalelor strategii pe care IMM trebuie să le abordeze pentru ca acţiunile de integrare să poată avea succes. Aplicaţia tezei are în vederea un domeniu de referinţă: cercetarea de dezvoltare şi un obiectiv de referinţă: realizarea unui model pentru activitatea de investiţii pentru realizarea de tehnologii noi care vizează obţinerea cuprului pur. In teză sunt abordate şi aspecte legate de retehnologizarea IMM-urilorîn vederea ascensiunii întreprinderilor din C.E.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/30
ISBN: 9789736256691
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Leuca Gabriela.pdf12.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.