Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/305
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLăscuțoni, Alina-
dc.date.accessioned2019-01-31T12:54:53Z-
dc.date.accessioned2021-03-01T11:07:11Z-
dc.date.available2019-01-31T12:54:53Z-
dc.date.available2021-03-01T11:07:11Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationLăscuțoni, Alina. Cercetări privind modelarea matematică a regimului termic al oțelului lichid la nivelul oala de turnare-distribuitor-cristalizor. Timişoara: Editura Politehnica, 2015en_US
dc.identifier.isbn9786065549258-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/305-
dc.description.abstractScopul acestei teze de doctorat este acela de a dezvolta modele matematice pentru a simula transferul de căldură la nivelul oală de turnare – distribuitor – cristalizor, în vederea optimizării variaţiei temperaturii oţelului turnat continuu Pentru realizarea obiectivelor propuse, s-a efectuat un studiu documentar privind turnarea continuă a oţelului: studiul procesului de elaborare a oţelului în cuptoarele cu arc electric, de tip E.B.T., procesare oţelului în instalaţii de tip L.F. şi a turnării continue precum şi stadiul actual al cercetărilor privind regimul termic la turnarea continuă a oţelului. În cadrul acestei teze s-au efectuat experimentări privind modelarea matematică a regimului termic la turnarea continuă a oţelului; cercetări şi experimentări industriale privind elaborarea oţelului în cuptoare cu arc electric tip E.B.T, procesarea în instalaţia L.F. şi turnarea continuă sub formă de semifabricate cu secţiune circulară destinate fabricării ţevilor. Pe baza studiului literaturii de specialitate, experimentărilor industriale şi a tehnicii de calcul moderne consider că s-au realizat în această lucrare următoarele contribuţii principale: Stabilirea unor corelaţii între principalii parametrii ai turnării continue şi anume: temperatura de turnare, viteza de turnare şi parametrii răcirii primare şi secundare; Optimizarea transferului de căldură din distribuitor, în funcţie de grosimea stratului de praf de acoperire utilizând metoda suprafeţei de răspuns; Optimizarea transferului de căldură din distribuitor, în funcţie de grosimea stratului de praf de acoperire şi de temperatura liquidus a oţelului; Analiza defectelor cauzate de regimul termic pe fluxul distribuitor-cristalizor - răcire secundară la semifatricatele cu secţiune circulară; Modelul matematic al procesului de răcire şi solidificare a semifabricatelor cu secţiune circulară turnate continuu; Programul de simulare TCR-HD14 a răcirii şi solidificării la nivel de cristalizor, pentru turnarea continuă a semifabricatelor de oţel cu secţiune rotundă, turnat cu adaos de microrăcitori; Analiza rezultatelor obţinute la aplicarea programului de simulare (TCR-HD14) la turnarea continuă a semifabricatului cu secţiune rotundă (diametru 350mm) cu adaos de microrăcitori (1%, 2% şi 3% şi diametru microrăcitori 1mm, 2mm şi 3mm).-
dc.description.sponsorship„Această lucrare a fost finanţată parţial din proiectul strategic POSDRU/159/1.5/S/137070 (2014) al Ministerului Educaţiei Naţionale, România, co-finanţat din Fondul Social European – Investeşte în oameni, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTimişoara: Editura Politehnicaen_US
dc.relation.ispartofseries11 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;46-
dc.subjectTurnare continuăen_US
dc.subjectOțelurien_US
dc.subjectTransfer de căldurăen_US
dc.subjectModelareen_US
dc.subjectSimulareen_US
dc.subjectŞtiinţa materialeloren_US
dc.subjectTeză de doctoraten_US
dc.titleCercetări privind modelarea matematică a regimului termic al oțelului lichid la nivelul oala de turnare-distribuitor-cristalizoren_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Lascutoni Alina.pdf7.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.