Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/306
Title: Cercetări teoretice și experimentale privind metode de valorificare energetică a deșeurilor menajere
Authors: Wächter, Mihail Reinhold
Subjects: Deşeuri menajere
Valorificare
Reziduuri
Depozitare ecologică
Teză de doctorat
Issue Date: 2015
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Wächter, Mihail Reinhold. Cercetări teoretice și experimentale privind metode de valorificare energetică a deșeurilor menajere. Timişoara: Editura Politehnica, 2015
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică;167
Abstract: Subiectul abordat şi concluziile cercetării raspund unor probleme de maximă actualitate privind valorificarea energetică a deşeurilor menajere şi tratarea reziduurilor aferente incinerării prin solidificare, în vederea reducerii iminentului impact de poluare asupra mediului înconjurător. Cercetarea are la bază patru studii de caz şi numeroase experimente realizate pe stand, în urma cărora, se propune o soluţie inovatoare de tratare prin solidificare a reziduurilor aferente incinerării în masă a deşeurilor menajere. Tema abordată interdisciplinar și concluziile desprinse îmbină aspecte legate de managementul ecologic al deșeurilor municipale, coroborate cu posibilități reale de protejare a mediului.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/306
ISBN: 9786065549975
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Wächter Mihail.pdf6.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.