Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/344
Title: Oxizi și nanocompozite de tip core/shell, cu diferite configurații, în sistemul TiO2-ZnO, pentru aplicații în energetica solară
Authors: Irina-Moisescu, Carmen-Valentina
Subjects: Nanomateriale
Nanocompozite
Oxidare
Oxizi
Teză de doctorat
Issue Date: 2017
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Irina-Moisescu, Carmen-Valentina. Oxizi și nanocompozite de tip core/shell, cu diferite configurații, în sistemul TiO2-ZnO, pentru aplicații în energetica solară. Timişoara: Editura Politehnica, 2017
Series/Report no.: 15 Ingineria Materialelor;22
Abstract: Oxidul de zinc, ZnO, şi dioxidul de titan, TiO2 fac parte din categoria semiconductorilor oxidici de tip II-VI, care au în componenţa lor elemente din grupele II i VI din tabelul periodic. În aceste structuri, celula elementară include patru atomi din tipul II la colţurile unui tetraedru şi fiecare din aceşti atomi este înconjurat de patru atomi de tipul VI, iar un atom de tipul VI este coordinat de patru atomi din tipul II. Scopul lucrării a fost acela de a obţine, prin diferite metode de sinteză, oxizii metalici ZnO şi TiO2 cu dimensiunea particulelor cât mai mică (< 100 nm). Iar odată obţinuţi aceşti oxizi, să fie uniţi într-o structură de tip core/shell, pentru a obţine nanomateriale cu proprietăţi îmbunătăite. Astfel au fost obinui ZnO i TiO2 prin diferite metode de sinteză, iar probele care au prezentat propietăi potrivite scopului au fost folosite pentru a obine nanomateriale compozite în sistemul TiO2-ZnO de tip core/shell. ZnO a fost acoperit cu TiO2, dar şi TiO2 a fost acoperit cu ZnO. Materialele obinute au fost folosite în realizarea unor celulelor solare sensibilizate cu colorant. Lucrarea de faţă este structurată în două părţi. Partea I, cuprinde capitolele 14 i este axată pe studiul teoretic al semiconductorilor ZnO, TiO2, respectiv ale semiconductorilor de tip core/shell. Partea II, cuprinde capitolele 5-9, unde sunt prezentate rezultatele personale ca urmare a obţinerii i caracterizării acestor semiconductori, dar şi testarea lor în energetica solară.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/344
ISBN: 9786063501418
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_IRINA-MOISESCU.pdf
  Restricted Access
6.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.