Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/350
Title: Considerații privind managementul apelor meteorice din centrele populate
Authors: Popescu, Vergina
Subjects: Ape meteorice
Evacuare
Management
Bazine de retenție
Dimensionare
Teză de doctorat
Issue Date: 2015
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Popescu, Vergina. Considerații privind managementul apelor meteorice din centrele populate. Timişoara: Editura Politehnica, 2015
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;128
Abstract: Apa a generat în decursul vremii situații contradictorii. Omenirea a cunoscut atât lupta pentru apă, ca element indispensabil vieții, cât si lupta împotriva apei și a furiei ei distrugătoare. Lupta pentru apă este continuă și este generată atât de creșterea numerică a populației și a nevoii acesteia de hrană, cât și de cerințele industriilor. Lupta împotriva furiei apelor este parcă și mai actuală și mai accentuată, și se datorează în mare parte nesăbuinței oamenilor. Prin lucrarea de fată se pune în evidență necesitatea si importanța managementului apelor meteorice, a modului de gestionare al acestora, în vederea redării acestora circuitului natural, si păstrării sănătății planetei.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/350
ISBN: 9786065549036
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Popescu Verginia.pdf5.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.