Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3603
Title: Integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor
Authors: Mihărtescu, Ana-Andreea
Subjects: Management
Inginerie integrată
Produse
Mijloace de concepţie
Utilizator
Cerinţe
Teză de doctorat
Issue Date: 2011
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Mihărtescu, Ana-Andreea. Integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor. Timişoara: Editura Politehnica, 2011
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;36
Abstract: Teza de doctorat răspunde unor probleme de maximă actualitate privind integrarea cerinţelor utilizatorului în procesul de concepţie a produsului. Obiectivul tezei de doctorat este de a evalua stadiul cunoaşterii în domeniul concepţiei produselor, prin analiza şi sistematizarea cunoştinţelor, pentru a propune o nouă metodologie privind integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie, care să constituie o structură aplicabilă în procesul de concepţie. Realizarea obiectivului impune studierea modelelor de clasificare a nevoilor, a metodelor şi mijloacelor de concepţie. Abordarea concepţiei produselor prin prisma ingineriei integrate şi a managementului ciclului de viaţă al produsului constituie axa elaborării acestei lucrări. Astfel, metodologia propusă pentru integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor şi platforma informatică ce materializează această metodologie, asigură transpunerea cerinţelor utilizatorului (CNs) în cerinţe funcţionale (FRs), trecerea de la Customer Domain la Functional Domain. Cercetările teoretice efectuate sunt validate prin aplicarea metodologiei de integrare a cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor în cadrul platformei de gestiune a informaţiilor furnizate de utilizator, pentru realizarea reprezentărilor intermediare ale prototipului produsului generic cabină ATV. Realizarea cercetărilor teoretice și aplicative din această teză au dublu rol: • oferirea domeniului ştiinţific de noi teorii şi modele care să îmbunătăţească teoriile existente referitoare la implicarea utilizatorului în faza de concepţie a produselor; • furnizarea mediului de afaceri (industrial) a unei metodologii şi platforme care integrează utilizatorul în procesul de concepţie al produsului.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3603
ISBN: 9786065543379
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Mihartescu Ana.pdf5.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.