Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3615
Title: Abordări inovative în aplicarea metodelor de eco-eficientizare în companii
Authors: Szilagyi, Aida Sorina
Subjects: Managementul mediului
Ecologie
Sustenabilitate
Economie circulară
Teză de doctorat
Issue Date: 2019
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Szilagyi, Aida Sorina. Abordări inovative în aplicarea metodelor de eco-eficientizare în companii. Timişoara: Editura Politehnica, 2019
Series/Report no.: 16 Inginerie şi Management;34
Abstract: Lucrarea de față prezintă rezultatele cercetărilor bibliografice referitoare la problematica globală a unei dezvoltări economice nesustenabile, contextul existent și problemele identificate la nivelul României, discutând în mod argumentat impactul provocărilor globale asupra afacerilor, taxonomia eco-eficienței și rolul acesteia în schimbaea paradigmei economice actuale. Sunt dezvoltate pe larg, la nivel teoretic, conceptele și metodele de eco-eficientizare aplicate la scară largă și evoluția acestora în ultimii 30 de ani. Validarea lor este propusă prin cercetările experimentale efecuate într-un număr de companii, accentul fiind pus pe beneficiile economice si ecologice obținute. Abordarea analizei multicriteriale a patru metode de eco-eficientizare, ca alternative posibile, permite o prioritizarea acestora, pentru ca în final să se identifice un nou model de eco-eficientizare pentru companii. Contribuțiile revendicate de autoare referă la: (1) contribuții ca urmare a cercetărilor bibliografice care vor putea fi utilizate pentru îmbogățirea literaturii de specialitate în limba română, precum și pentru actualizarea cursurilor universitare, (2) contribuții în planul cercetărilor aplicative cu accente pe rezultatele obținute în practică și (3) contribuții majore în planul cercetărilor teoretice cu accent pe propunerea unui model de integrare şi extindere a practicilor de eco-eficiență (Clubul Verde al Antreprenorilor) și a unui nou model de eco-eficientizare pentru companii ECO-EFICIENT AIDA
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3615
ISBN: 9786063503047
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Szilagyi.pdf6.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.