Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/371
Title: Contribuții privind modelarea, simularea și optimizarea fluxurilor de producție utilizând programe dedicate
Authors: Amariei, Olga-Ioana
Subjects: Managementul producţiei
Management
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Amariei, Olga-Ioana. Contribuții privind modelarea, simularea și optimizarea fluxurilor de producție utilizând programe dedicate. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;62
Abstract: Lucrarea de faţă tratează aspecte privind proiectarea sistemelor de producţie și optimizarea acestora prin simulare. Tema abordată a necesitat şi totodată a impus tratarea a numeroase aspecte, atât teoretice cât și aplicative. Lucrarea a fost structurată pe șapte capitole, dintre care, primul capitol realizează introducerea în problematica temei tratate. Capitolul 2 și 3 tratează aspecte teoretice legate de nivelul actual al cunoașterii în domeniul modelării și simulării fluxurilor de producţie. Capitolul 4 conţine noţiuni teoretice privind organizarea sistemelor de producţie și pilotajului fluxurilor de producţie. Capitolul 5 prezintă modul de utilizare a unor produse software specifice, ca instrument în elaborarea deciziilor optime cu referire la managementul producţiei. În capitolul 6 s-a dezvoltat metodologia de proiectare a sistemelor de producţie de rang inferior. Ultimul capitol abordează dezvoltarea unei metodologii de simulareoptimizarea a fluxurilor de producţie și aplicarea acesteia utilizând programul Extend.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/371
ISBN: 9786065548893
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Amariei_Olga.pdf11.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.