Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/378
Title: Determinarea parametrilor cutiilor de viteze automate în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor tehnico-funcţionale ale acestora
Authors: Borozan, Ion Silviu
Subjects: Cutie de viteze automată
Fiabilitate
Terotehnică
Modelare
Simulare
Construcţie
Funcţionare
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Borozan, Ion Silviu. Determinarea parametrilor cutiilor de viteze automate în scopul îmbunătăţirii caracteristicilor tehnico-funcţionale ale acestora. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică;149
Abstract: Activitatea de cercetare din prezenta teză de doctorat constă în sinteza comparativă a avantajelor şi dezavantajelor cutiilor de viteze automate faţă de cele manunale. Totodată se întocmesc fişe de chestionar privind posibilele avarii ale cutiilor de viteze automatecare conduc la prelucrarea statistică a rezultatelor/răspunsurilor la chestionar şi informarea grupului ţintă. Teza continuă cu o analiză cinematică completă a cutiilor de viteze automate cu trei, patru şi şapte trepte; determinarea solicitărilor la încovoiere şi la contact pentru treapta de viteză raport de transmitere maxim; determinarea caracteristicilor exterioare ale motorului (autovehiculul echipat cu cutia de viteze automată 7G Tronic) şi caracteristicile forţei la roată pe cele şapte trepte de viteză. Se fac propuneri pentru modificarea geometriei pinionului din componenţa angrenajului interior al pompei ce alimentează cutia de viteze automată în vederea creşterii debitului de alimentare al acesteia. Se determină prin mijloace termografice evidenţierea celor mai solicitate zone ale cutiei de viteze automate 7G Tronic, din punct de vedere termic atât pe stand, cât şi pe autovehicul. Prin simulare cu ajutorul softului Abaqus 6.10 se analizează rezultatele schimbului termic la nivelul carcasei şi se prezintă stările mecanice şi termice ale cuplajelor multidisc. Se face totodată măsurarea şi calculul amplitudinii vibraţiilor şi interpretarea rezultatelor în treptele de viteză ale cutiei de viteze automate şi analiza prin difracţie de raze X şi prin microscopie de baleiaj a compoziţiei chimice a materialelor din structura carcasei.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/378
ISBN: 9786065547957
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Borozan Ion.pdf16.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.