Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/380
Title: Studiul soluţiilor de reabilitare pentru clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat
Authors: Botici, Alexandru
Subjects: Blocuri de locuinţe
Panouri prefabricate
Beton armat
Reabilitare
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Botici, Alexandru. Studiul soluţiilor de reabilitare pentru clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;114
Abstract: Teza de doctorat are ca obiect studiul soluțiilor de reabilitare pentru clădiri de locuit din panouri mari prefabricate din beton armat. Obiectivul principal al tezei îl reprezintă propunerea unor variante pentru reconfigurarea spațiului interior al apartamentelor în blocurile de locuit, în vederea îmbunătățirii confortului locuirii, realizarea unor soluții structurale de principiu, analizarea acestora şi validarea lor. În cadrul programului experimental s-a urmărit confirmarea fezabilității soluțiilor structurale propuse, scopul final fiind acela de a prezenta câteva metode de intervenție şi direcții de urmat în proiectare pentru acest tip de structuri. Teza este structurata pe 8 capitole care încadrează necesitatea realizării unor intervenții de reabilitare integrate în studiile şi realizările actuale din domeniu, prezintă soluții şi principii de recompartimentare interioară pentru clădiri, urmărește validarea acestora prin programul experimental şi cel de analiza numerică şi sugerează direcții viitoare de cercetare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/380
ISBN: 9786065548015
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Botici Alexandru.pdf42.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.