Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3858
Title: Contribuţii la optimizarea sistemelor tehnologice de uscare a produselor cerealiere
Authors: Călin, Laurenţiu
Subjects: Sisteme tehnologice
Optimizare
Teză de doctorat
Issue Date: 2008
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Călin, Laurenţiu. Contribuţii la optimizarea sistemelor tehnologice de uscare a produselor cerealiere. Timişoara: Editura Politehnica, 2008
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;10
Abstract: Oportunitatea realizării tezei este pusă în evidenţă de faptul că însemnate cantităţi de cereale pot fi salvate de la distrugere, prin adoptarea unor metode moderne de uscare, în condiţiile existenţei controlului asupra procesului tehnologic de uscare, cu respectarea normelor de siguranţă şi securitate alimentară, precum şi cu posibilitatea utilizării unor noi surse de energie. Valorificarea superioară a cerealelor reprezintă o activitate complexă, care constă, în primul rând, într-o condiţionare corespunzătoare, prin care sunt asigururate caracteristicile fizico-chimice şi tehnologice produselor cerealiere, care să asigure premisele păstrării în bune condiţii a recoltei, până în momentul prelucrării. Obiectivul uscării este scăderea umidităţii masei de cereale până la cea de echilibru, la care păstrarea se poate face timp îndelungat, fără pierderi majore. Datorită complexităţii proceselor care au loc în timpul uscării, este foarte dificilă determinarea variaţiei în timp a temperaturii produsului, chiar în condiţiile menţinerii constante a temperaturii agentului de uscare. Cercetările efectuate asupra unei instalaţii de uscare a cereairelor de tip convectiv, pentru mai multe sorturi de cereale, iar rezultatele au permis optimizarea procesului de uscare în funcţie de tipul şi destinaţia seminţelor. Cunoaşterea şi controlul proceselor din interiorul camerei de uscare, a temperaturii produsului, poate conduce la îmbunătăţirea caracteristicilor tehnologice şi de asemenea poate reduce durata uscării, cu consecinţe favorabile asupra consumului de combustibil.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3858
ISBN: 9789736255342
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Calin Laurentiu.pdf11.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.