Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3865
Title: Contribuţii privind controlul turaţiei la maşina asincronă
Authors: Chioncel, Cristian Paul
Subjects: Sisteme de conducere
Dimensionare
Simulare
Controlul turaţiei
Maşini asincrone
Teză de doctorat
Issue Date: 2008
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Chioncel, Cristian Paul. Contribuţii privind controlul turaţiei la maşina asincronă. Timişoara: Editura Politehnica, 2008
Series/Report no.: 1 Automatică;9
Abstract: Lucrarea prezintă studiul controlului turaţiei la maşina asincronă, alimentată de la convertoare de putere, pornind de la stadiul actual al cercetărilor din acest domeniu. Pentru modelul matematic ortogonal al maşinii asincrone s-a realizat identificarea cât mai exactă a parametrilor, folosind determinarea experimentală a caracteristicii de mers în gol necesară la evaluarea saturaţiei sistemului magnetic. S-a implementat modelul matematic al maşinii asincrone în mediul Matlab Simulink, analizând patru variante posibile ale acţionării. S-a realizat dimensionarea, implementarea şi simularea sistemelor de conducere a maşinii asincrone pentru reglarea după fluxul statoric şi rotoric şi compararea celor două metode de reglare. în baza rezultatelor obţinute s-a optat pentru controlul turaţiei la flux rotoric constant, folosind blocuri de calcul şi structuri de conducere scalare şi vectoriale. Analiza prin simulare a structurilor de conducere se face la turaţie şi cuplu variabile, turaţie constantă şi cuplu variabil, respectiv cuplu constant şi turaţie variabilă. Au fost implementate şi simulate structurile de conducere în mediul Scientific Workplace pentru reglarea tensiunii şi frecvenţei, luând în considerare şi abaterile în determinarea parametrilor, evidenţiind performanţele obţinute în regim tranzitoriu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3865
ISBN: 9789736256417
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Chioncel Cristian.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.