Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3883
Title: Managementul integrat al calităţii solurilor şi a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Bega
Authors: Costescu, Ioana Alina
Subjects: Amenajări hidrotehnice
Ape de suprafaţă
Soluri
Managementul calităţii
Bega
Bazin hidrografic
Teză de doctorat
Issue Date: 2008
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Costescu, Ioana Alina. Managementul integrat al calităţii solurilor şi a apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic Bega. Timişoara: Editura Politehnica, 2008
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;30
Abstract: Teritoriul din zona de sud-vest a ţării este dominat de râuri specifice influenţate în mare majoritate de amenajărije hidrotehnice care au o vechime de aproximativ 250 de ani. în acelaşi timp în această zonă prezenţa umană a avut consecinţe negative pentru ecosistem. România trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul Mediului. Un rol principal îl are în această direcţie Directiva Cadru 60/2000 care are scopul de a obţine o „stare bună" pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale, pentru care se defineşte ,,potenţialul ecologic bun".
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3883
ISBN: 9789736257117
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Costescu Ioana.pdf18.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.