Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3911
Title: Contribuţii la studiul posibilităţilor de îmbunătăţire a indicatorilor de calitate a apelor minerale prin utilizarea tehnicilor moderne de simulare, modelare şi conducere automată
Authors: Heghedűs-Mîndru, Gabriel
Subjects: Indicatori de calitate
Simulare
Chimie
Modelare
Ape minerale
Calitate
Teză de doctorat
Issue Date: 2008
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Heghedűs-Mîndru, Gabriel. Contribuţii la studiul posibilităţilor de îmbunătăţire a indicatorilor de calitate a apelor minerale prin utilizarea tehnicilor moderne de simulare, modelare şi conducere automată. Timişoara: Universitatea "Politehnica" din Timişoara, 2008
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;16
Abstract: Cercetările efectuate în cadrul acestei lucrări, rezultatele experimentale obţinute, prelucrarea acestora au urmărit în principal următoarele aspecte: Aducerea unor contribuţii personale la studierea şi caracterizarea apelor minerale naturale din cele trei zone ale României vest, centru şi nord. Efectuarea unor cercetări experimentale asupra calităţii apelor minerale naturale. Astfel s-au efectuat analize microbiologice, s-a determinat conţinutul de elemente minerale cu ajutorul cromatografiei ionice de înaltă performanţă (HPIC) şi s-au determinat micro şi macro elementele cu ajutorul spectrometriei de absorbţie atomică. Prelucrarea statistică a bazei de date obţinute experimental s-a efectuat cu analiza PCA (Principal Cmponents Analysis). Abordarea sistemică a problemelor legate de indicatorii de calitate ai apelor minerale naturale a permis obţinerea unor avantaje oferite de modelare matematică, în abordarea câtorva din multitudinile de aspecte legate de îmbunătăţirea acestora. S-au utilizat tehnici de modelare matematică, în vederea caracterizării etapei de deferizare din procesul tehnologic de obţinere a apelor minerale comerciale. S-a elaborat o schemă de conducere automată de concepţie proprie pentru etapa de deferizare din procesul de obţinere a apelor minerale naturale comerciale în scopul îmbunătăţirii indicatorilor de calitate. Ultima parte a tezei abordează problema reducerii, eliminării indicatorului fier divalent şi trivalent care joacă un rol important în calitatea apei minerale comerciale, folosind metode moderne de modelare precum şi conducerea automată a procesului de deferizare a apelor minerale.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3911
ISBN: 9789736257056
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Hegedus Mindru.pdf10.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.