Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/397
Title: Contribuții privind îmbunătățirea performanțelor funcționale ale varistoarelor pe bază de oxizi metalici
Authors: Frigură-Iliasa, Mihaela
Subjects: Oxizi metalici
Varistoare
Energetică
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Frigură-Iliasa, Mihaela. Contribuții privind îmbunătățirea performanțelor funcționale ale varistoarelor pe bază de oxizi metalici. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 13 Inginerie Energetică;11
Abstract: Tematica tezei se încadrează în preocupările actuale din domeniul creșterii calității energiei electrice distribuită consumatorilor finali, al asigurării unui grad sporit de protecție împotriva supratensiunilor pentru aparatura electronică sensibilă, prin implementarea celor mai noi soluții tehnice existente pe plan mondial. Varistoarele pe bază de amestecuri de oxizi metalici (ca aditivi ai componentului principal, oxidul de zinc) reprezintă dispozitivele cele mai utilizate în acest sens, integrate în construcția unor echipamente performante de protecție. Prin urmare, îmbunătățirea datelor lor constructive, reprezintă factorul principal de progres în acest domeniu. Prin creșterea performațelor electrice, a coeficientului de neliniaritate, a capacității de absorbție în energie și reducerea curentului de scurgere în regim permanent, aceste echipamente de protecție împotriva supratensiunilor se adaptează și mai bine cerințelor impuse de consumatori. Toate aplicațiile și rezultatele acestei teze se referă în mod direct la stagiile efectuate în decursul ultimilor ani de către autoare în cadrul Laboratorului Génie Electrique – LAPLACE al Universității PAUL SABATIER din Toulouse, Franța. Principalele îmbunătățiri funcționale care pot fi aduse acestor varistoare, integrate în echipamente de protecție împotriva supratensiunilor, rezultă din modificarea tehnologiei de fabricație a acestora, prin modificarea compoziției chimice inițiale și a unor parametrii ai ciclului de sinterizare (temperatură și presiune). Aplicarea unei metode statistice (metoda planurilor factoriale) pentru identificarea rolului prioritar al fiecărui aditiv constituie un instrument matematic performant în sprijinul stabilirii unor noi compoziții chimice pentru varistoarele studiate. Varistoarele produse după noua tehnologie au fost testate, atât în regim de serviciu permanent, cât și în regim de impuls de curent, rezultatele măsurătorilor confirmând valabilitatea noilor compuși. Noile îmbunătățiri ale tehnologiei de fabricație pot fi implementate în mod direct la producătorii de varistoare, aceasta fiind una dintre prioritățile continuării acestei lucrări.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/397
ISBN: 9786065548725
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Frigura Mihaela.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.