Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/398
Title: Baze de date multimedia
Authors: Gabor, Andrei Marius
Subjects: Modele de date
Platforme educaţionale
Materiale educaționale
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Gabor, Andrei Marius. Baze de date multimedia. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;72
Abstract: Teza de doctorat este dedicată unui domeniu major de interes, cu o dezvoltare semnificativă în zilele noastre, cel de descriere al conţinutului multimedia şi de regăsire a informaţiei. Focalizarea înspre aceste tehnologii, în domeniul educaţional, este dată tocmai de importanţa materialelor video în procesul educaţional, a informaţiilor diversificate pe care acestea le transmit utilizatorului (consumatorului) de informaţii. Regăsirea datelor video în platformele educaţionale, nu este doar o cale de reutilizare a conţinutului, ci şi o metodă nouă de organizare a procesului de predare. De multe ori se impune nevoia de a reutiliza datele video sau parţi ale acestora, în contextul şi în conţinutul unor diverse cursuri. Gestionarea cu succes a unor cantităţi mari de date video, implica adnotarea conţinutului şi indexarea eficientă a acestuia, cu scopul de a fi utilizat sau reutilizat, în contextul şi conţinutul unor materiale educaţionale. Rezultatele obţinute dintr-o serie de studii, cu privire la stadiul actual de dezvoltare şi perspectiva, oferită de standardul MPEG-7, pentru a spijini în mod eficient procesul educaţional, prin organizarea structurii acestuia, a stabilit direcţia ulterioară de cercetare în cadrul activităţii mele doctorale. Acestea s-au concretizat prin propunerea unei ontologii specifice adnotării MPEG-7 a conţinutului video, în cadrul platformelor educaţionale şi organizarea rezultatelor interogărilor, sub forma unor colecţii de clipuri similare din punct de vedere semantic. Utilizarea adnotărilor MPEG-7 a conţinutului video, constituie un mod eficient de creare a cursurilor şi prezentărilor interactive în cadrul platformelor educaţionale. Tehnologiile abordate, contribuţiile teoretice şi cele aplicative sunt menţionate pe parcursul tezei mele de doctorat.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/398
ISBN: 9786065548220
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Gabor Andrei.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.