Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4010
Title: Optimizarea maşinilor de inducţie cu rotorul în scurtcircuit cuplate cu convertoare
Authors: Bobăianu, Ana
Subjects: Maşini de inducţie
Optimizare
Convertoare statice de frecvenţă
Modele matematice
MATLAB Simulink
Program de simulare
Teză de doctorat
Issue Date: 2007
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Bobăianu, Ana. Optimizarea maşinilor de inducţie cu rotorul în scurtcircuit cuplate cu convertoare. Timişoara: Editura Politehnica, 2007
Series/Report no.: 6 Inginerie Electrică;6
Abstract: Lucrarea tratează probleme legate de optimizare, maşini electrice, acţionări electrice şi conducere optimală. Lucrarea este organizată pe 10 capitole şi 2 anexe ce conţin programe sursă. În primul capitol sunt prezentate noţiuni specifice legate de maşina de inducţie cuplată cu convertoare. În capitolul al doilea sunt prezentate noţiuni generale privind construcţia, funcţionarea şi utilizarea convertoarelor statice de frecvenţă. Al treilea capitol tratează metodele şi tehnicile de optimizare moderne aplicate în proiectarea optimală a maşinii de inducţie. În capitolul al patrulea se analizează fenomenele care apar în maşina de inducţie cuplată cu convertoare, comparativ cu regimul sinusoidal şi se urmăresc posibilităţile de optimizare a maşinii de inducţie cuplată cu convertoare. Se construiesc schemele MatlabSimulink pentru determinarea caracteristicilor şi pierderilor maşinii de inducţie. Capitolul al cincelea cuprinde metodele folosite pentru determinarea parametrilor necesari simulării pe computer. În capitolul al şaselea se tratează modelele matematice pe baza cărora se studiază funcţionarea maşinii de inducţie. Capitolul al şaptelea prezintă optimizarea funcţionării maşinii de inducţie în regim staţionar. Capitolul al optălea prezintă optimizarea funcţionării în regim dinamic, iar pe baza ecuaţiilor de stare ale maşinii de inducţie sunt construite schemele Simulink ale maşinii. În capitolul al nouălea se evaluează fenomenele de saturaţie magnetică, efectele de refulare a curentului şi pierderile în maşină pe baza cărora sunt abordate probleme de optimizare locală şi globală a maşinii de inducţie cuplată cu convertoare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4010
ISBN: 9789736255502
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Bobaianu Ana.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.