Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4017
Title: Aspecte privind evaluarea riscului ca sursă a deciziei la nivelul firmei
Authors: Duran, Cristian Dan
Subjects: Management
Evaluarea riscului
Teză de doctorat
Issue Date: 2007
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Duran, Cristian Dan. Aspecte privind evaluarea riscului ca sursă a deciziei la nivelul firmei. Timişoara: Editura Politehnica, 2007
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;9
Abstract: Subiectul tezei abordează trei componente esenţiale necesare ameliorării modului de viaţă a societăţii: 1. firma ca entitate relevantă a vieţii sociale; 2. riscul / incertitudinea ca şi elemente relevante în activitatea firmei; 3. eliminarea riscului componentă esenţială în elaborarea strategiei firmei. În activitatea firmelor, ca entităţi relevante a vieţii sociale se manifestă, în contextul transformărilor ce au loc la nivel mondiai, globalizarea şi informatizarea; prin globalizare întreprinderile dobândesc proprietăţi, valenţe şi însuşiri noi, care produc transformări la nivelul vieţii sociale cum ar fi: lipsa de frontiere şi implicit de securitate, interdependenţe economice, social-politice, agregarea de pieţe individuale, limitarea de resurse; toate aceste fenomene duc în ultimă instanţă la apariţiei incertitudinii şi a riscului, exprimate la diverse nivele. În acelaşi timp noua societate spre care ne îndreptăm are la bază tehnologiile moderne, bazate pe informaţie şi cunoaştere. Asimilarea acestora necesită o schimbare radicală a atitudinii, a comportamentului, a viziunii şi a modului de viaţă a resursei umane disponibile; rezultatele finale putând fi marcate puternic de apariţia incertitudinii şi a riscului.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4017
ISBN: 9789736255540
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Duran Dan.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.