Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/407
Title: Managementul dezvoltării durabile al unui sistem energetic comunitar - cu referire la Valea Jiului
Authors: Irimie, Sabin Ioan
Subjects: Management
Sistem energetic comunitar
Valea Jiului
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Irimie, Sabin Ioan. Managementul dezvoltării durabile al unui sistem energetic comunitar - cu referire la Valea Jiului. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 16 Inginerie şi Management;8
Abstract: Teza de doctorat se aliniază preocupărilor mondiale curente vizând durabilitatea energetică, focalizându-se asupra problemelor de operaţionalizare a sustenabilităţii unui sistem energetic comunitar într-o zonă monoindustrială cu tradiţie în exploatarea cărbunelui - Valea Jiului. După prezentarea generală a situaţiei actuale şi reglementărilor sectoriale la nivel internaţional, naţional şi local, problematica de interes evidenţiată pe acest fond este dezvoltată într-un demers de cercetare multidisciplinar care integrează abordări conceptual-metodologice şi instrumente de bază din domeniul ingineriei energetice, managementului şi dezvoltării durabile. Sistemul energetic comunitar al Văii Jiului, identificarea şi analiza componentelor majore, a fluxurilor energetice şi a performanţelor acestui sistem constituie nucleul tezei. Instrumentarul metodologic utilizat include în principal instrumente de operaţionalizare a dezvoltării durabile (indicatori ai dezvoltării durabile, analiza SWOT, indicele încrederii climatice regionale, amprenta ecologică) şi metode de cuantificare a performanţelor sistemelor energetice (metode de analiză energetică pentru termoficarea urbană, de analiză exergetică a sistemului pneumatic minier, de analiză multicriterială a deciziilor). Pe aceste baze s-a diagnosticat starea actuală a sistemului, au fost simulate scenarii de evoluţie şi s-au identificat măsuri/soluţii de îmbunătăţire în perspectivă, compatibile cu dezvoltarea durabilă.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/407
ISBN: 9786065547919
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Irimie Sabin.pdf24.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.