Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/410
Title: Studiu privind sustenabilitatea proceselor specifice industriei pielăriei
Authors: Mănescu Trandafir, Nicoleta
Subjects: Management
Industria pielăriei
Procese specifice
Sustenabilitate
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Mănescu Trandafir, Nicoleta. Studiu privind sustenabilitatea proceselor specifice industriei pielăriei. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;54
Abstract: Studiul prezentat în teza de doctorat argumentează faptul că sustenabilitatea proceselor de transformare a pielii crude în piele finită nu este o simplă chestiune de schimbare a tehnologiei: se impune o schimbare a atitudinii, deoarece sustenabilitatea este o strategie cu triplu câştig: protejează mediul, consumatorul şi lucrătorul, în acelaşi timp crescând eficienţa industrială, profitabilitatea şi competitivitatea. Transpunerea în practică sau instituirea într-o anumită ţară a instrumentelor care facilitează libera circulaţie a mărfurilor- respectiv directivele europene, standardele armonizate, acreditarea, evaluarea conformităţii şi certificării de terţa parte a sistemului de management, a produselor, a serviciilor, testarea și metrologia- necesită atingerea unui nivel optim de eficienţă la nivelul agentului economic și din această ramură de activitate. De aceea, abordarea concretă din cadrul prezentului studiu de cercetare, cu cerinţe şi oferte actuale, recunoscute în practica internaţională ( inclusiv aspectele de externalizare prezentate), contribuie la accelerarea integrării bunelor practici şi la crearea noii culturi comune, atât de vitale eficienţei şi competitivităţii în acest sector.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/410
ISBN: 9786065547773
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Manescu Nicoleta.pdf15.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.