Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4110
Title: Contribuţii la studiul proceselor de absorbţie-desorbţie însoţite de reacţie chimică
Authors: Căta, Adina-Elena
Subjects: Reacţii chimice
Procese de absorbţie-desorbţie
Chimie
Simulare
Modelare
Inginerie chimică
Teză de doctorat
Issue Date: 2007
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Căta, Adina-Elena. Contribuţii la studiul proceselor de absorbţie-desorbţie însoţite de reacţie chimică. Timişoara: Editura Politehnica, 2007
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;3
Abstract: Îndepărtarea dioxidului de carbon din gaze a căpătat în ultimul timp o dezvoltare şi o importanţă din ce în ce mai mare, atât din motive de purificare propriu-zisă a diverselor surse de gaze cât şi din motive de recuperare datorită cerinţelor din ce în ce mai mari de dioxid de carbon în scopuri industriale sau alimentare. Studiile experimentale din această lucrare s-au axat în principal pe studiul procesului de desorbţie a dioxidului de carbon din soluţii de carbonat/bicarbonat de potasiu. Pentru îmbunătăţirea performaţelor instalaţiilor industriale, o importanţă deosebită prezintă cercetările cu privire la evaluarea efectului diverşilor promotori asupra reacţiei chimice din fază lichidă. în acestă lucrare, ca şi promotor al reacţiei chimice s-a utilizat metildietanolamina şi s-a urmărit evaluarea efectului acesteia în cazul absorbţiei şi desorbţiei dioxidului de carbon în/din soluţii de carbonat/bicarbonat de potasiu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4110
ISBN: 9789736254031
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Cata Adina.pdf7.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.