Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4122
Title: Contribuţii la implementarea protecţiilor supratensiunilor în echipamentele de telecomunicaţii
Authors: Munteanu, Florentin
Subjects: Echipamente de protecţie împotriva supratensiunilor
Supratensiuni
Protecţia echipamentelor de telecomunicaţii
Varistoare
Generatoare de impulsuri
Teză de doctorat
Issue Date: 2007
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Munteanu, Florentin. Contribuţii la implementarea protecţiilor supratensiunilor în echipamentele de telecomunicaţii. Timişoara: Editura Politehnica, 2007
Series/Report no.: 6 Inginerie Electrică;3
Abstract: Lucrarea a debutat cu un amplu studiu teoretic, care a vizat surprinderea elementelor esenţiale în problematica echipamentelor de protecţie contra supratensiunilor cu varistoare pe bază de ZnO destinate a opera la joasă tensiune, în structura surselor de alimentare modulare din domeniul telecomunicaţiilor. S-a prezentat tehnologia de fabricaţie a varistoarelor pe bază de ZnO şi s-a analizat principale metode de proiectare a varistoarelor pe bază de ZnO; S-a propus un algoritm propriu, având trei paşi, pentru proiectarea varistoarelor pe bază de ZnO; In baza lui s-au realizat in cadrul L.G.E. Toulouse 4 serii de varistoare, pentru aplicaţiile specifice telecomunicaţiilor. S-au analizat metodele de măsurare a impedanţei varistoarelor pe bază de ZnO şi s-a stabilit teoretic si experimental ca modelul Cole-Cole este cel mai adecvat pentru determinările impedanţei complexe. Varistoarele astfel obţinute au fost integrate in module si montate pe centrala telefonică. S-au conceput dialoguri de alarmă, s-a verificat funcţionarea reala si filtrajul in cazul perturbaţilor. In ultimul capitolul s-a facut o sinteză a întregii lucrari şi s-au menţionat concluzii privitoare la studiile teoretice şi la cercetările aplicative.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4122
ISBN: 9789736255182
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Munteanu Florentin.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.