Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4144
Title: Studii privind recuperarea şi valorificarea zincului din deşeuri provenite din procesul de zincare termică
Authors: Lupa, Lavinia Afrodita
Subjects: Zinc
Valorificare
Zincare termică
Teză de doctorat
Issue Date: 2007
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Lupa, Lavinia Afrodita. Studii privind recuperarea şi valorificarea zincului din deşeuri provenite din procesul de zincare termică. Timişoara: Editura Politehnica, 2007
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;7
Abstract: Zincul ca toate metalele, este un component natural al scoarţei terestre şi o inerentă parte a mediului nostru. Zincul este prezent nu numai în roci şi sol, ci deasemenea în aer, apă şi biosferă (plante, animale, oameni). Cea mai importantă aplicaţie a zincului este de protecţie a oţelului împotriva coroziunii, atât din punct de vedere al cantităţii de zinc utilizată, cât şi din punct de vedere al beneficiilor economice pentru societate. Dintre metodele utilizate cea mai răspândită este procesul de zincare termică. Lucrare redă contribuţiile teoretice, practice şi originale referitoare la stabilirea condiţiilor optime ale proceselor de recuperare şi valorificare a ionilor metalici din deşeurile provenite din procesul de zincare termică. Recuperarea şi valorificarea ionilor metalici din aceste deşeuri prezintă importanţă, atât din punct de vedere al protecţiei mediului, cât şi din punct de vedere economic. Prin reducerea cantităţii de deşeuri deversate în mediu şi recuperarea ionilor metalici valoroşi se reduce impactul hazarduos al acestora asupra mediului înconjurător, are loc minimizarea exploatării resurselor naturale, reducerea consumului energetic şi obţinerea unui eventual profit prin valorificarea ionilor metalici recuperaţi sub forma unor noi produşi ce pot reprezenta produse finite sau subproduse utilizate în alte tehnologii.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4144
ISBN: 9789736255489
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Lupa Lavinia.pdf8.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.