Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4145
Title: Optimizarea procesului de încărcare prin sudare în mediu de gaz protector cu rată mare de depunere - încărcarea prin sudare MAG cu electrod bandă
Authors: June, Corina Dana
Subjects: Tehnologia sudării
Sudare MAG
Optimizare
Materiale de adaos
Sudare
Electrod bandă
Teză de doctorat
Issue Date: 2007
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: June, Corina Dana. Optimizarea procesului de încărcare prin sudare în mediu de gaz protector cu rată mare de depunere - încărcarea prin sudare MAG cu electrod bandă. Timişoara: Editura Politehnica, 2007
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;5
Abstract: Creşterea productivităţii reprezintă un obiectiv important al tuturor firmelor care produc structuri sudate, inclusiv a firmelor în care sudura reprezintă unul din procedeele de fabricaţie. Astfel că, în ultimii ani s-a urmărit dezvoltarea unor variante tehnologice de sudare ale procedeelor cunoscute care să ofere o productivitate cât mai mare la sudare în condiţii de calitate similare sau superioare. La începutul anilor 90 au fost dezvoltate şi aplicate în producţie diverse variante tehnologice MIG/MAG de mare productivitate, obţinute pe baza a diferite concepte de realizare. Unul dintre aceste concepte de obţinere a unei rate mari a depunerii a constat în utilizarea unor sârme electrod cu diametre mari sau a unor electrozi cu o suprafaţă transversală mai mare decât a sârmelor uzual folosite. Teza de doctorat a urmărit cercetarea particularitatilor acestei variante noi de sudare MAG pentru cazul utilizării în operaţii de încărcare prin sudare. Această tematica este de actualitate ştiinţifică şi tehnică, ea regăsindu-se în tematica de cercetare a unor institute de cercetare în sudură recunoscute din strainatate ca, de exemplu. Institutul de Sudură SLV Miinchen sau Institutul de Sudură SLV Halle din Germania, procedeul respectiv nefiind încă aplicat industrial la operaţii de încărcare prin sudare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4145
ISBN: 9789736255014
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_June Corina.pdf11.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.