Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/421
Title: Cercetări teoretice și experimentale privind posibilitatea valorificării energetice a nămolului provenit din stațiile de epurare municipale
Authors: Neamț, Ioan
Subjects: Epurare
Ape
Ape uzate
Nămol de epurare
Tratare termică
Nămol
Valorificare energetică
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Neamț, Ioan. Cercetări teoretice și experimentale privind posibilitatea valorificării energetice a nămolului provenit din stațiile de epurare municipale. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică;155
Abstract: Prin subiectul abordat, teza de doctorat răspunde unor probleme de maximă actualitate privind posibilitățile de tratare și valorificare energetică a nămolului provenit din tratarea apelor uzate în stațiile de epurare municipale, în vederea reducerii impactului poluator pe care nămolul ca și deșeu, îl are asupra mediului înconjurător în care se depozitează în urma eliminării sau valorificării ulterioare. Tema este tratată în mod interdisciplinar, îmbinând aspecte legate tratarea apelor uzate și în vederea reducerii potențialului poluator asupra mediului înconjurător, cu cele legate de valorificarea energetică a nămolului ca și deșeu organic.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/421
ISBN: 9786065548565
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Neamt Ioan.pdf5.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.