Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/428
Title: Studiul sistemelor alternative de canalizare a apelor uzate din centrele populate
Authors: Panfil, Corina Mihaela
Subjects: Sisteme de canalizare
Proiectare
Optimizare
Ape uzate
Epurare
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Panfil, Corina Mihaela. Studiul sistemelor alternative de canalizare a apelor uzate din centrele populate. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;115
Abstract: Sistemele alternative de canalizare sunt construcții și instalații, prin care se colectează și transportă apele de scurgere, provenite de pe vatra centrelor populate urbane și rurale; cartiere rezidențiale; din orașele cu monumente istorice. Apele reziduale reprezintă prin conținutul lor surse de poluare pentru care trebuie asigurate condițiile de colectare și transport, prin sisteme adecvate, către stațiile de epurare. Lucrarea se dorește a fi un ghid pentru rețele noi retehnologizate sau modernizate, privind proiectarea rețelelor de canalizare gravitaționale; gravitaționale cu pompare și vacuumate.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/428
ISBN: 9786065548039
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Panfil Corina.pdf11.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.