Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/456
Title: Analiza tehnologicităţii industriale a materialelor plastice compozite din resurse regenerabile
Authors: Smaranda, Alexandru Silviu
Subjects: Materiale bioplastice
Simulare
Modelare
Materiale biocompozite
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Smaranda, Alexandru Silviu. Analiza tehnologicităţii industriale a materialelor plastice compozite din resurse regenerabile. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;58
Abstract: Experimentele planificate cu materiale de tip CP armat cu fibră de in presupun evaluarea şi optimizarea proceselor de injecţie, a matriţelor de injectare şi, totodată, a calităţii produselor, prin supunerea la teste mecanice. Obiectivul acestor experimente este elaborarea unei metode eficiente de preparare a unui material biocompozit conţinând un bioplastic armat cu fibre naturale care să fie, în același timp, optimizat pentru procesul de injecție. În capitolul 2 se prezintă materialele bioplastice şi o scurtă introducere referitoare la biopolimerii și fibrele naturale disponibile în prezent, cu avantajele și dezavantajele aferente. Se realizează o caracterizare a acestor materiale, iar apoi o comparație între proprietățile materialelor naturale și cele ale materialelor convenționale. În capitolul 3 este explicat procesul de dezvoltare a materialului compozit CP+fibră de in, cu detalii referitoare atât la materialele folosite, cât și la linia de extrudare utilizată pentru producţie. Sunt dezvoltate fundamentele matematice necesare simulării procesului de injecţie, problemele teoretice și conceptele. Pe baza a două criterii de decizie, care iau în considerare fluiditatea și lungimea fibrelor, este aleasă o variantă preferabilă a biocompozitului care urmează a fi caracterizat. Capitolul 4 cuprinde partea experimentală și determinarea tuturor valorilor caracteristice materialului biocompozit. Printe ele se numără densitatea topiturii, temperatura de tranziţie în stare vitroasă, diagrama pvT, cât şi conductivitatea termica, coeficienții de dilatare liniară, coeficienţii termici, coeficientul lui Poisson, elasticitatea și modurile de alimentare. În final, sunt descrise metodele experimentale utilizate pentru determinarea parametrilor materialului. Capitolul 5 cuprinde validarea valorilor caracteristice materialului și implementarea acestora în software-ul de simulare a procesului de injectie Moldflow. Urmează parcurgerea unei simulări prezentată în comparație cu un proces complet de injecţie (a aceleiaşi piese) și acordând mai multă atenție studiului de umplere şi contracţiilor. În ultimul capitol se prezintă o sinteză a rezultatelor, autorul încercând să evidențieze concluziile si contribuțiile personale şi direcţiile posibile de dezvoltare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/456
ISBN: 9786065547926
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Smaranda Alexandru.pdf5.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.