Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/458
Title: Contribuţii privind managementul echipelor virtuale de proiect
Authors: Aldea, Cosmina-Carmen
Subjects: Managementul resurselor umane
Management
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Aldea, Cosmina-Carmen. Contribuţii privind managementul echipelor virtuale de proiect. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 16 Inginerie şi Management;4
Abstract: Teza de doctorat prezintă concordanța dintre managementul grupurilor (ca parte a managementului resurselor umane) cu managementul proiectelor, susținute de dinamica tehnologiei informației și comunicării. Demersul de cercetare pornește de la descrierea, prin cercetări asupra referențialului bibliografic, a cadrului conceptual și contextual de derulare a cercetărilor: echipele virtuale și managementul proiectelor. Cercetările evoluează în zona inginerească, realizându-se o panoramare a soluțiilor software suport a proceselor colaborative în echipele virtuale, continuând cu o sinteză a funcționalităților acestor mijloace care devin criterii ale procesului de alegere a soluției software (aplicații ale teoriei deciziei, decizii în condiții de certitudine - metoda ELECTRE). De asemenea, s-a realizat modelarea grafică (aferentă strategiei de cercetare prin reprezentarea cutiei negre și a graficului Gantt asociat) a metodologiei cercetării, într-o manieră originală, care poate fi reutilizată în cazul altor cercetări sau a extinderii cercetării propuse. În final, se concepe un scenariu de cercetare (interogarea unei baze de date și o anchetă pe bază de chestionar) menit să conducă la caracterizarea managementului echipelor virtuale de proiect aferente comunității ECQA, având în vedere aspecte relevante identificate în urma cercetărilor teoretice întreprinse.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/458
ISBN: 9786065546929
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Aldea Cosmina.pdf12.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.