Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/465
Title: Contribuţii privind creşterea siguranţei transportului rutier de mărfuri periculoase
Authors: Buşa, Eugen-Dumitru
Subjects: Transport rutier
Mărfuri periculoase
Management
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Buşa, Eugen-Dumitru. Contribuţii privind creşterea siguranţei transportului rutier de mărfuri periculoase. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică;134
Abstract: Lucrarea este dedicată unui domeniu tehnic particular şi puternic interdisciplinar, cu impact economic şi ecologic, domeniu a cărei abordare ştiinţifică se află la început. Teza este o mărturie a interesului pentru dezvoltarea şi aprofundarea acestui tip de abordare. Ca rezultat al cercetărilor în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase, se subliniază următoarele realizări: 􀂉 elaborarea unei metode de evaluare şi al unui model matematic de descriere a riscului în transportul rutier al substanţelor periculoase 􀂉 stabilirea unor criterii de optimizare a managementului transportului rutier de mărfuri periculoase prin aplicarea unor metode decizionale multicriteriale 􀂉 determinarea unor algoritmi specifici logisticii asociate transportului de mărfuri periculoase 􀂉 propunerea unor soluţii de creştere a siguranţei în cazul transportului în containere cub a substanţelor periculoase. Cele două soluţii mecatronice prezentate fac obiectul unei propuneri de brevet de invenţie 􀂉 elaborarea unor recomandări (lege ferenda) privind legislaţia în domeniul depozitării, transportului, pregătirii profesionale continue a personalului cu atribuţii în acest domeniu
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/465
ISBN: 9786065546448
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Busa Eugen.pdf7.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.