Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/480
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCristian, Petru Dan-
dc.date.accessioned2019-03-29T09:56:28Z-
dc.date.accessioned2021-03-01T11:10:38Z-
dc.date.available2019-03-29T09:56:28Z-
dc.date.available2021-03-01T11:10:38Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationCristian, Petru Dan. Planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificială. Timişoara: Editura Politehnica, 2013en_US
dc.identifier.isbn9786065546042-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/480-
dc.description.abstractTematica tezei se încadrează în preocupările actuale din domeniul mai larg al managementului sistemelor electroenergetice, al planificării pe termen mediu şi lung a dezvoltării reţelei de transport al energiei electrice. Teza are ca obiectiv principal elaborarea unei metode practice de planificare optimă a extinderii reţelei de transport din cadrul sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificială, mai exact Particle Swarm Optimization. Metodologiile elaborate în cadrul tezei au la bază o abordare teoretică riguroasă materializată prin realizarea şi implementarea unor instrumente soft de aplicabilitate generală utile operatorilor de transport şi de sistem (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, în cazul României). Programele de calcul au fost realizate în mediul Matlab, fiind compatibile la nivel de bază de date cu pachete de programe profesionale din domeniu. Ele utilizează la maxim posibilităţile oferite de mediile de programare şi de sistemele informatice actuale. Aplicaţiile concrete se referă atât la sisteme electroenergetice test de diverse dimensiuni, cât şi la un sistem real de mari dimensiuni – SEN Vest&Centru, reprezentat de subsistemul de Vest, Sud-Vest, Nord-Vest din cadrul sistemului electroenergetic al României, aferent Dispeceratelor Electroenergetice Teritoriale Timişoara, Craiova şi Cluj-Napoca.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTimişoara: Editura Politehnicaen_US
dc.relation.ispartofseries13 Inginerie Energetică;4-
dc.subjectSisteme electroenergeticeen_US
dc.subjectReţele de transport a energiei electriceen_US
dc.subjectRoi de particuleen_US
dc.subjectOptimizareen_US
dc.subjectAlgoritmien_US
dc.subjectCalculatoareen_US
dc.subjectPSOen_US
dc.subjectParticle Swarm Optimizationen_US
dc.subjectModele matematiceen_US
dc.subjectMATLABen_US
dc.subjectInstrumente soften_US
dc.subjectTeză de doctoraten_US
dc.titlePlanificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificialăen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Cristian Petru.pdf14.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.