Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/492
Title: Contribuţii privind managementul riscului în întreprinderea sustenabilă
Authors: Ivaşcu, Victoria Larisa
Subjects: Riscuri tehnice
Management
Riscuri tehnologice
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Ivaşcu, Victoria Larisa. Contribuţii privind managementul riscului în întreprinderea sustenabilă. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 16 Inginerie şi Management;2
Abstract: Această teză de doctorat intitulată ‖Contribuții privind managementul riscului în întreprinderea sustenabilă‖ prezintă o posibilitate de evaluare a riscului în întreprindere, prin utilizarea unei platforme OnRisk ce integrează viziunea sistemică a întreprinderii, conceptul de sustenabilitate, tehnologia computațională, modelarea matematică și standarde internaționale. Evaluarea riscurilor nu reprezintă un obiectiv singular, ci un instrument puternic și optim pentru identificarea nevoii de adaptare a unor măsuri de prevenție la obiectivele întreprinderii. Este important ca această evaluare a riscurilor să se desfășoare continuu, într-un proces ciclic, ce conduce la identificarea unor riscuri noi și emergente. Se desfăşoară o gamă largă de activități cu scopul de a ridica gradul de informare şi conştientizare a tuturor părților implicate în problema privind promovarea unei abordări manageriale integrate care să ia în considerare diferitele etape ale evaluării riscurilor. Astfel, platforma OnRisk, dezvoltată de autor, reprezintă un instrument realist de evaluare a riscurilor în cadrul întreprinderii. Această abordare permite generarea unor oportunități și atingerea obiectivelor propuse. Dinamica și logica utilizată în dezvoltarea acestei platforme permit adăugarea riscurilor noi și emergente în baza de date și prezintă posibilitatea optimizării acesteia într-un mod simplu prin intermediul drepturilor de acces.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/492
ISBN: 9786065546905
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_IVASCU Victoria.pdf9.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.