Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/493
Title: Procese de oxidare hibride pentru eliminarea poluanţilor organici refractari din apele reziduale
Authors: Jakab, Ágnes
Subjects: Protecţia mediului
Ape reziduale
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Jakab, Ágnes. Procese de oxidare hibride pentru eliminarea poluanţilor organici refractari din apele reziduale. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;74
Abstract: În ceea ce priveşte posibilitatea de tratare a apei în vederea eliminării sau degradării/mineralizării poluanţilor organici refractari, o atenţie deosebită s-a acordat în ultimii ani proceselor de oxidare avansată (POA) a căror caracteristică comună o constituie capacitatea de a exploata reactivitatea deosebită a radicalilor hidroxil, specii puternic oxidante (al doilea potenţial de oxidare după fluor), neselective, capabile să atace moleculele poluanţilor biorefractari cu scopul mineralizării complete a acestora sau a degradării lor în compuşi cu toxicitate mai redusă sau în specii biocompatibile. Combinarea a cel puţin două dintre procesele de oxidare avansată, numite procese hibride de oxidare, este o modalitate eficientă de a creşte randamentul de eliminare a poluanţilor organici şi de reducere a costurilor de funcţionare. Similitudinea între mecanismele de degradare ale diferitelor procese de oxidare avansată şi faptul că unele condiţii de operare sunt comune, indică un posibil sinergism între aceste procese, şi acreditează ideea potrivit căreia printr-o combinare a proceselor de oxidare se pot obţine rezultate mai bune faţă de procesul individual. Dezvoltarea metodelor şi tehnicilor electrochimice coraborată cu evoluţia materialelor nanostructurate a permis obţinerea unor electrozi cu caracteristici electrocatalitice îmbunătăţite, care prezintă potenţial de utilizare în domeniul senzorilor electrochimici sau a proceselor electrochimice avansate. Principalul scop al acestui studiu îl reprezintă exploatarea caracterului dual al materialelor de electrod, care prezintă cheia performanţei proceselor electrochimice prin aplicarea atât în procese de degradare/mineralizare oxidativă a unor compuşi organici consideraţi ca şi poluanţi organici prioritari, cât şi în cele de detecţie electrochimică a acestora permiţând astfel un control integrat al procesului de degradare. Dezvoltarea unor materiale de electrod caracterizate prin proprietăţi de electrooxidare şi fotocatalitice ar trebui să permită îmbunătăţirea procesului de degradare/mineralizare din punct de vedere tehnico-economic, cât şi a parametrilor electroanalitici de detecţie prin aplicarea unui proces de fotoelectrooxidare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/493
ISBN: 9786065547551
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Jakab Agnes.pdf13.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.