Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/510
Title: Cercetări privind îmbunătăţirea caracteristicilor cilindrilor de laminor şi comportarea acestora în exploatare
Authors: Păucă, Adina
Subjects: Oţeluri
Tratamente termice
Turnare
Simulare
Forjare
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Păucă, Adina. Cercetări privind îmbunătăţirea caracteristicilor cilindrilor de laminor şi comportarea acestora în exploatare. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 11 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;38
Abstract: Scopul tezei de doctorat constă în creşterea caracteristicilor fizico-mecanice, prin alierea cu vanadiu până la o concentraţie de 0,30 %. Pentru realizarea temei propuse, s-au efectut studii, cercetări experimentale şi prin simulare, precum şi modelări şi prelucrări matematice în vederea determinării variaţiei celor mai reprezentative elemente din compoziţia chimică, asupra caracteristicilor mecanice şi indirect. asupra durabilităţii. Strategia de cercetare a constat în studiu bibliografic, analiza şi interpretarea informaţiilor obţinute, cercetarea documentară cu privire la influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor fizico-mecanice, precum şi posibilităţi de analiză a defectelor apărute în elaborarea cilindrilor de laminor, cercetări şi experimentări în fază de laborator, determinarea durabilităţii cilindrilor de laminor produşi din oţelul 90VMoCr15, cercetări şi experimentări prin programele de simulare JMatPro şi AnyCasting şi contribuţii originale. Au fost comparate datele obţinute de la oţelul elaborat industrial cu datele obţinute pe oţelul elaborat în fază experimentală, iar valorile medii pentru caracteristicile mecanice urmărite atât în stare rece, cât şi în stare caldă, pentru ambele oţeluri (referinţă şi experimental) ne permit să avem o primă apreciere a caracteristicilor la cald, dacă se cunosc cele la temperatură ambiantă. Prezenta lucrare prezintă un număr de 7 capitole dintre care 6 capitole sunt contribuţie proprie a autoarei şi unul reprezintă o sinteză a informaţiilor din literatura de specialitate referitor la influenţa elementelor de aliere. Teza de doctorat se încheie cu capitolul 7 în care se prezintă contribuţiile originale şi concluziile generale.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/510
ISBN: 9786065547605
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Pauca Adina.pdf14.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.