Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/518
Title: Optimizarea instalaţiilor termice din clădiri în scopul reducerii consumului energetic şi a emisiilor de CO2 utilizând pompa de căldură cuplată la sol
Authors: Sebarchievici, Călin
Subjects: Instalaţii
Optimizare funcţional-energetică
Simulare numerică
Pompe de căldură
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Sebarchievici, Călin. Optimizarea instalaţiilor termice din clădiri în scopul reducerii consumului energetic şi a emisiilor de CO2 utilizând pompa de căldură cuplată la sol. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;109
Abstract: Lucrarea de faţă are ca obiect principal optimizarea instalaţiilor termice din clădiri în scopul reducerii consumului energetic şi a emisiilor de CO2 utilizând pompa de căldură cuplată la sol. În acest sens autorul a realizat un stand experimental cu ajutorul căruia s-au obţinut îmbunătăţiri ale instaţiilor termice pentru încălzirea şi răcirea clădirilor prin intermediul controlului asupra turaţiei pompei de circulaţie. Lucrarea prezintă modele şi programe de simulare a schimbătoarelor de căldură cuplate la sol, precum şi posibilitatea hibridizării pompelor de căldură ce utilizează solul ca sursă de energie. S-au efectuat simulări numerice pentru studiul capacităţii termofizice a solului utilizând programul EED, simulări pentru consumurile de energie termică cu ajutorul programului TRNSYS şi simulări ale confortului termic interior folosind programul THERMAL COMFORT. În final sunt expuse avantajele obţinute prin cercetările experimentale, contribuţiile aduse şi direcţiile viitoare de cercetare şi promovare a studiilor efectuate.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/518
ISBN: 9786065547131
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_SEBARCHIEVICI Calin.pdf5.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.