Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/589
Title: Modelări şi simulări în oboseala multiaxială
Authors: Kun, Loránd
Subjects: Rezistenţa materialelor
Oboseală multiaxială
Simulare
Modelare
Solicitări multiaxiale
Teză de doctorat
Issue Date: 2012
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Kun, Loránd. Modelări şi simulări în oboseala multiaxială. Timişoara: Editura Politehnica, 2012
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică;124
Abstract: Lucrarea abordează fenomenul de oboseală multiaxială cu numere mari de cicluri. În acest context se propune o nouă clasificare a acestora. Studiile de caz întocmite conduc la o serie de concluzii în ceea ce priveste particularităŃile calculului analitic al parametrilor de oboseală multiaxială Se propune un nou model de degradare la oboseală multiaxială, bazat pe cel de-al doilea invariant al tensorului deviator de tensiune. Modelul este validat folosind date din literatură respectiv pe baza datelor obŃinute în urma realizării unui program experimental complex. Se realizează studiul durabilităŃii unui arbore cu concentrator supus la o încărcare multiaxială cu amplitudine variabilă. Din analiza durabilităŃii arborelui prin trei metode reiese că modelul propus dă rezultate comparabile cu celelalte metode analizate.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/589
ISBN: 9786065545762
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Kun Lorand.pdf21.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.