Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/635
Title: Adaptarea agregatelor aeroelectrice de mică putere la oferta amplasamentelor
Authors: Todor, Nichifor
Subjects: Aeroagregate
Turbine eoliene
Energetică
Energie
Model Weibull
Aeroenergetică
Teză de doctorat
Issue Date: 2012
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Todor, Nichifor. Adaptarea agregatelor aeroelectrice de mică putere la oferta amplasamentelor. Timişoara: Editura Politehnica, 2012
Series/Report no.: 9 Inginerie Mecanică;110
Abstract: Teza este un ansamblu de studii si cercetări ştiinţifice care susţin promovarea agregatelor aeroelectrice de putere mica destinate unor gospodării rurale, în prezent lipsite de electricitate în unele zone montane din România, dar adaptabile şi la alte tipuri de utilizări (iluminat stradal, alimentare echipamente pentru ferme de animale, staţii de pompare pentru apă, etc.). În teză este analizată posibilitatea diversificării construcţiei turbinelor de vânt în condiţiile unei puteri instalate stabilite pe baza unei analize a necesarului de consum într-o gospodărie rurala izolata. Diversificarea este folosită pentru obţinerea unei eficienţe ridicate în condiţiile regimurilor de vânt diferite disponibile în vecinătatea gospodăriei. Prin diversificarea construcţiei agregatului de vânt cu cheltuieli mici de fabricaţie se realizează o adaptare a turbinelor care echipează agregatul la condiţiile amplasamentelor. Se generează astfel posibilitatea echipării aceluiaşi agregat cu diferite turbine. Acesta este principalul obiectiv urmărit în capitolele tezei şi astfel şi principala contribuţie a tezei. Studiile realizate au permis dezvoltarea unui program demonstrativ pentru realizarea unei surse eoliene competitive pentru zonele izolate, pe un amplasament din Judeţul Alba, făcându-se o comparaţie a performantelor agregatelor de putere mică realizate în urma studiului, cu ofertele de pe piaţa mondiala. Se stimulează astfel formarea unei pieţe locale folosind competente si tehnologii existente în condiţiile din România.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/635
ISBN: 9786065544468
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Todor Nichifor.pdf4.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.