Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/709
Title: Modelarea hidrologică a zonelor umede ca infrastructură pentru dezvoltarea rurală durabilă
Authors: Receanu, Ramona Georgeta
Subjects: Dezvoltare rurală
Bazin hidrografic
Drenaje
Precipitaţii
Vânturi
Teză de doctorat
Issue Date: 2011
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Receanu, Ramona Georgeta. Modelarea hidrologică a zonelor umede ca infrastructură pentru dezvoltarea rurală durabilă. Timişoara: Editura Politehnica, 2011
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;86
Abstract: Inundația reprezintă riscul cu cel mai mare grad de pericol. La scară mondială se observă o creștere alarmantă a numărului de persoane afectate de inundații. Protecția împotriva inundațiilor este o problemă vitală în lume și mai ales în România și Elveția, țări bogate în lacuri și munți. De aceea este foarte important să cunoaștem hietogramele precipitațiilor și zonele inundabile pentru a putea asigura protecția împotriva inundațiilor. Această teză de doctorat prezintă dezvoltarea unui model hidrologic la scară fină, realizat cu scopul de a putea fi un suport de decizie pentru dimensionarea lucrărilor hidraulice. Acest model cuprinde calculul de repartiție spațio–temporală a ploii, modelarea scurgerii apei pe teren și în subteran, infiltrația și exfiltrația, modelarea topirii zăpezii, delimitarea limitelor zonelor umede. Modelul dezvoltat a fost calibrat și verificat pe mai multe bazine hidrografice din Elveția și din România. Rezultatele obținute arată o bună corelație între evoluția debitului observat și a debitului simulat de modelul nostru, cea ce indică faptul că modelul este capabil să urmărească fenomenele naturale. Această teză are în vedere determinarea factorilor care duc la formarea și menținerea zonelor umede.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/709
ISBN: 9786065543928
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Receanu Ramona.pdf10.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.