Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/749
Title: Obţinerea, studiul şi proprietăţile mercaptanilor heterociclici din clasa azolilor, compuşi cu potenţial efect citotoxic
Authors: Creangă, Andreea Anda
Subjects: Chimie organică
Compuşi organici
Teză de doctorat
Issue Date: 2010
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Creangă, Andreea Anda. Obţinerea, studiul şi proprietăţile mercaptanilor heterociclici din clasa azolilor, compuşi cu potenţial efect citotoxic. Timişoara: Editura Politehnica, 2010
Series/Report no.: 2 Chimie;13
Abstract: În ultimele decenii, sistemele heterociclice 1,2,4-triazolice au primit o atenţie considerabilă datorită spectrului larg de activităţi biologice. Nucleul 1,2,4-triazolic este asociat cu diverse activităţi farmacologice cum ar fi: antibacteriană, antifungică, hipoglicemică, antihipertensivă, analgezică şi anti-tumorală. De asemenea, bazele Schiff derivate din 4H-4-amino-1,2,4-triazoli prezintă activitate anticancer. De mare interes sunt şi triazolii folosiţi ca liganzi în compuşi organometalici şi ca grupe funcţionale grefate pe inele macrociclice pentru complexarea selectivă a ionilor. În această teză s-a abordat studiul procedurilor de obţinere ale unor 1H-5-aril-3-mercapto-1,2,4-triazoli, 4H-3-mercapto-1,2,4-triazoli- 4,5-disubstituiţi si 4H-4-amino-5-aril-3-mercapto-1,2,4-triazoli, compuşi noi sau cunoscuţi, precum şi obţinerea unor derivaţi funcţionali ai acestora, compuşi cu potenţială activitate biologică şi (sau) de complexare a cationilor. Teza a urmărit studiul reacţiei de formare a 4H-4-amino-3- mercapto-1,2,4-triazolilor-5-substituiţi, găsirea variantei optime de sinteză a 4H-4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazolilor-5-substituiţi, extinderea gamei de astfel de compuşi cu potenţială activitate biologică şi (sau) de complexare a cationilor metalici şi sinteze de 5-aril-3-mercapto- 1,2,4-triazoli-N-substituiţi.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/749
ISSN: 1842-8444
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Creanga Andreea.pdf9.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.