Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/785
Title: Contribuţii privind planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe
Authors: Pop, Dana Mihaela
Subjects: Sisteme electroenergetice
Planificare
Extindere
Optimizare
Politică energetică
Reţele electrice de transport
Metoda Monte-Carlo
Teză de doctorat
Issue Date: 2010
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Pop, Dana Mihaela. Contribuţii privind planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe. Timişoara: Editura Politehnica, 2010
Series/Report no.: 3 Energetică;11
Abstract: Tematica tezei se încadrează în preocupările actuale din domeniul mai larg al managementului sistemelor electroenergetice, al planificării pe termen mediu şi lung a dezvoltării reţelei de transport al energiei electrice. Teza are ca obiectiv principal elaborarea unei metode practice, dar riguros fundamentate din punct de vedere ştiinţific, de planificare optimă a extinderii reţelei de transport din cadrul sistemelor electroenergetice complexe. Metodele de analiză utilizate sunt finalizate prin tehnici originale de soluţionare, implementate în programe de calcul care utilizează la maxim posibilităţile oferite de mediile de programare şi de sistemele informatice actuale. Aplicaţiile concrete se referă în exclusivitate la sisteme electroenergetice reale: sistemul denumit generic DET Vest – o variantă extinsă a subsistemului aflat în gestiunea operatorului zonal de sistem (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., Sucursala de Transport Timişoara, împreună cu Dispeceratul Energetic Teritorial Timişoara) şi sistemul electroenergetic al României în totalitate. Rezultatele concrete obţinute în cadrul tezei, dar mai cu seamă concluziile formulate, generale şi particulare, sunt deosebit de utile operatorilor de transport şi de sistem.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/785
ISSN: 2066-5156
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Pop Dana.pdf6.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.