Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/794
Title: Contribuţii la tehnicile de prelucrare a semnalului electrocardiografic
Authors: Simu, Călin-Mihai
Subjects: Prelucrarea semnalelor
Medicină
Electrocardiogramă
Prelucrare
Teză de doctorat
Issue Date: 2010
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Simu, Călin-Mihai. Contribuţii la tehnicile de prelucrare a semnalului electrocardiografic. Timişoara: Editura Politehnica, 2010
Series/Report no.: 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;33
Abstract: În domeniul e-health, analiza semnalelor generate de inimă a reprezentat, reprezintă şi va reprezenta în continuare o prioritate în stabilirea unui diagnostic corect. Din aceste considerente, în primul capitol sunt prezentate principalele aspecte legate de anatomia şi fiziologia cordului, precum şi o succintă clasificare a principalelor afecţiuni cardiace. În al doilea capitol se prezintă principalele tehnici de investigare a activităţii electrice cardiace. În plus, se propune o soluţie proprie de telemonitorizare electrocardiografică de mică / mare distanţă. În al treilea capitol se prezintă soluţii de principiu de obţinere a unui diagnostic corect cu ajutorul echipamentului de monitorizare. În contextul telemonitorizării cardiace, teza prezintă câteva soluţii de creştere a volumului de informaţie oferită medicului, respectiv de reducere a volumului de date recoltat şi memorat, în două situaţii distincte: interpolare temporală (unidimensională – cazul ECG, în al patrulea capitol) şi spaţială (bidimensională – cazul BSPM, în penultimul capitol). Pentru fiecare situaţie sunt prezentate soluţii de implementare şi o analiză a erorilor. De asemenea, pentru fiecare situaţie se oferă un exemplu de realizare a interpolării.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/794
ISSN: 1842-7014
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Simu Calin.pdf7.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.