Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/883
Title: Studii privind aplicarea unor procese de oxidare electrochimică şi asistate fotocatalitic utilizând zeolit funcţionalizat cu TiO2 pentru degradarea p-aminofenolului din apă
Authors: Raţiu, Cornelia Elena
Subjects: Protecţia mediului
Tratarea apei
Teză de doctorat
Issue Date: 2009
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Raţiu, Cornelia Elena. Studii privind aplicarea unor procese de oxidare electrochimică şi asistate fotocatalitic utilizând zeolit funcţionalizat cu TiO2 pentru degradarea p-aminofenolului din apă. Timişoara: Editura Politehnica, 2009
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;31
Abstract: Nevoia evitării efectelor adverse pe care poluanţii solubili le exercită asupra sănătăţi umane reclamă necesitatea purificării apelor naturale şi potabile, precum şi epurarea efluenţilor industriali şi a apelor reziduale pentru restaurarea calităţii acestora. Principalul scop al acestui studiu îl reprezintă degradarea şi mineralizarea p-aminofenolului din ape prin aplicarea unor metode electrochimice şi fotocatalitice. Cheia atingerii unor performanţe ridicate ale metodelor electrochimice ca procese de degradare presupune utilizarea unor materiale de electrod adecvate, care necesită caracterizarea şi comportarea electrochimică a acestora, reclamând utilizarea unor tehnici electrochimice de caracterizare a proprietatăţiilor de suprafaţa a electrozilor. Degradarea prin fotocataliză impune utilizarea unui catalizator cu eficienţă ridicată pentru degradarea compuşilor organici. Pentru a evita unul din dezavantajele utilizării TiO2 sub forma de pudră, catalizator bine-cunoscut pentru degradarea unei varietăţi largi de poluanţi, s-a încercat fixarea acestuia într-o matrice zeolitică. Combinarea celor două procese de degradare, oxidare electrochimică şi fotocatalitică necesită stabilirea condiţiilor de operare a celor două procese în vederea obţinerii unui efect sinergic. Astfel, această combinare poate fi privită ca un instrument foarte promiţător de îmbunătăţire a performanţelor procesului electrochimic, atât din punct de vedere tehnic cât şi economic.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/883
ISSN: 1842-8223
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Ratiu Cornelia.pdf8.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.