DSpace Repository

Cercetări privind activitățile de marketing la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii

Show simple item record

dc.contributor.author Miclea, Șerban
dc.date.accessioned 2019-01-30T19:45:50Z
dc.date.accessioned 2021-03-01T11:09:25Z
dc.date.available 2019-01-30T19:45:50Z
dc.date.available 2021-03-01T11:09:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Miclea, Șerban. Cercetări privind activitățile de marketing la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. Timişoara: Editura Politehnica, 2015 en_US
dc.identifier.isbn 9786065549234
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/277
dc.description.abstract Prezenta teză introduce și abordează un concept inovativ și de actualitate privind importanța și influența funcției de marketing asupra întregii activități a unei organizații din categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Planificarea, organizare și controlul într-un mod corespunzător a funcției de marketing într-o manieră agilă, flexibilă și adaptabilă, aduc întreprinderea pe o cale benefică si de ascensiune, atâta timp cât activitățile de marketing sunt proiectate apriori și aplicate întocmai. Tema de cercetare a luat naștere din dorința de a evidenția efectele benefice ale organizării funcției de marketing a întreprinderii într-o manieră nouă (agilă, flexibilă și adaptabilă), prin introducerea unui nou concept propus de autor și anume proiectarea activităților de marketing (PAMk). Provocarea abordării și introducerii noului concept a fost dată de îmbinarea practicilor de proiectare (întâlnite în domeniul tehnic) și a practicilor de organizare și implementare a activităților de marketing (întâlnite în domeniul managementul marketingului). Scopul tezei de doctorat este acela de a introduce noul concept, acela de proiectare a activităților de marketing și adaptarea acestuia la contextul mediului de afaceri actual. Atenția autorului în ceea ce privește mediul de afaceri se îndreaptă asupra organizațiilor aflate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, din economia națională. Pentru aceasta autorul a realizat un studiu comparativ între IMM-urile din România și Malta, testând 21 de ipoteze comune. Rezultatele obținute în urma studiului au reprezentat baza pentru dezvoltarea conceptului de Proiectare a Activităților de Marketing, a conceptului de Legacy Marketing, a Modelului de Audit Agil de Marketing și a ghidului de implementare necesar modelului propus. Legacy Marketing (LegMK) are menirea de a îmbunătăți activitățile de marketing, printr-un transfer natural de practici din contextul vechi al înterprinderii la un context adaptat condițiilor de mediu actuale. Modelul Audit Agil de Marketing (AAMk) prezentat este, pe de-o parte, un instrument agil care verifică situaţia actuală a gradului de îndeplinire a obiectivelor de marketing, în concordanță cu strategia de marketing adoptată și, pe de altă parte, un instrument de bază al evaluarii şi controlului performanţei de marketing a întreprinderii, cu posibilitatea de a crea un raport parțial necesar orientării/reorientării activității înspre îndeplinirea obiectivelor. en_US
dc.description.sponsorship „Această lucrare a fost finanțată parțial din proiectul strategic POSDRU/159/1.5/S/137070 (2014) al Ministerului Educației Naționale, România, cofinanțat din Fondul Social European – Investește în oameni, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Timişoara: Editura Politehnica en_US
dc.relation.ispartofseries 16 Inginerie şi Management;13
dc.subject Management strategic en_US
dc.subject Întreprinderi mici en_US
dc.subject Marketing en_US
dc.subject Proiectare en_US
dc.subject Întreprinderi mijlocii en_US
dc.subject Teză de doctorat en_US
dc.title Cercetări privind activitățile de marketing la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account