Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/258
Title: Contributions to modeling and optimization of fuzzy control systems
Authors: David, Radu-Codruț
Subjects: Sisteme Fuzzy
Optimizare
Algoritmi
Teză de doctorat
Issue Date: 2015
Publisher: Timișoara: Editura Politehnica
Citation: David, Radu-Codruț. Contributions to modeling and optimization of fuzzy control systems. Timişoara: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2015
Series/Report no.: 12 Ingineria Sistemelor ; 14
Abstract: În cadrul tezei sunt propuse diverse soluţii pentru modelarea si optimizarea sistemelor de conducere fuzzy. Contribuţiile cercetării sunt reprezentate de: definirea problemelor de optimizare a regulatoarelor fuzzy de tip Takagi-Sugeno cu sensibilitate parametrică redusă, a problemelor de optimizare parametrică a modelelor fuzzy de tip Takagi-Sugeno cu dinamică, noi algoritmi inspiraţi din natură aplicaţi în rezolvarea acestor probleme de optimizare prin minimizarea a diverse funcţii obiectiv si rezultatele îmbunătăţite obţinute în urma aplicării algoritmilor. Calitatea rezultatelor obţinute este evaluată prin prisma unor indicatori de performanţă originali. Soluţiile propuse sunt validate experimental pentru trei echipamente de laborator: un servosistem neliniar, un sistem anti-blocaj al roţilor si un sistem cu levitaţie magnetică.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/258
ISBN: 9786065549326
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_David Radu.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.