Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/332
Title: Managementul sistemului de fabricare a componentelor de frânare pentru autoturisme
Authors: Gruber, Gabriel Cristian
Subjects: Managementul producţiei
Managementul calităţii
Autoturisme
Frâne
Fabricare
Management
Teză de doctorat
Issue Date: 2016
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Gruber, Gabriel Cristian. Managementul sistemului de fabricare a componentelor de frânare pentru autoturisme. Timişoara: Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, 2016
Series/Report no.: 16 Inginerie și Management ; 24
Abstract: Teza de doctorat completează cu informatii utile aspecte specifice procesului de îmbunătăţire a calităţii proceselor de fabricare a familiei de produse din categoria frânelor electrice de parcare, ca şi componente esenţiale ale automobilelor, în conformitate cu cerinţele reglementate de noile standarde în construcţia de automobile. Obiectivele tezei se referă la: 1. Analiza tendinţelor actuale privind îmbunătăţirea calităţii produselor pentru industria orizontală specifică automotive. 2. Prezentare aspectelor specifice utilizării metodei FMEA ca instrument pentru îmbunătăţirea calităţii componentelor unui produs. 3. Aspecte specifice privind dimensionarea structurilor de fabricare, în vederea creşterii capacităţii acestora, ţinând seama de cerinţele în diversificare a clienţilor, dar şi de prevederile standardelor în domeniu. 4. Elaborarea unui program de control final al produsului care să prezinte informaţii privind comportarea statică/dinamică a EPB, program personalizat pentru fiecare produs livrat de linia de montaj. 5. Utilizarea metodei Six Sigma pentru asigurarea unui nivel al calităţii cerut de clienţi, în condiţiile diversificării programului de fabricare. Teza este structurată pe 7 capitole după cum urmează. 1. Introducere. 2. Managementul calității. 3. FMEA – Metodologie de control a calității. 4. Linia de asmblare component mecanice / electrice pentru sistemele de frânare. 5. Aspecte privind analiza erorilor posibile în producția EPB. 6. Calculul eficienței economice. 7. Concluzii finale și contribuții proprii. Bibliografie.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/332
ISBN: 9786063500619
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Gruber.pdf6.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.