Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/3560
Title: Probleme de modelare și conducere ale sistemelor electroenergetice solare
Authors: Gana, Ovidiu
Subjects: Sisteme electroenergetice solare
Modelare
Conducere
Teză de doctorat
Issue Date: 2020
Publisher: Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată
Citation: Gana, Ovidiu. Probleme de modelare și conducere ale sistemelor electroenergetice solare. Timişoara: Universitatea „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată, 2020
Abstract: Cercetările din teză abordează domeniul de mare actualitate al energeticii solare, cu particularizare la problematica modelării și conducerii sistemelor cu panouri fotovoltaice. După o analiză critică a sistemelor electroenergetice solare existente, sunt dezvoltate modele matematice originale, utilizabile în strategiile de conducere optimală a sistemelor cu panouri fotovoltaice prin determinarea coordonatelor punctelor de putere maximă. Este conceput un algoritm de conducere optimal, bazat pe metoda anulării derivatei, care permite aducerea sistemului în zona energetică maximă. Este realizat un stand experimental utilizat pentru identificarea experimentală a modelelor matematice propuse, analizei funcționării optime a panoului fotovoltaic și respectiv a validării rezultatelor.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3560
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Gana.pdf6.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.