Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/393
Title: Soluţii constructive şi tehnologice pentru optimizarea sistemelor de frânare ale materialului rulant
Authors: Dungan, Mircea Adrian
Subjects: Material rulant de cale ferată
Sisteme de frânare
Optimizare
Construcţie
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Dungan, Mircea Adrian. Soluţii constructive şi tehnologice pentru optimizarea sistemelor de frânare ale materialului rulant. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;56
Abstract: Tema de cercetare este axată pe studiul influenţei emisiei de particule în suspensie asupra mediului înconjurător datorate frânării trenurilor care circulă, în 24h, pe magistrala 900, pe secţia de circulaţie Timişoara Nord – Lugoj şi pe cale de consecinţă reducerea acestora prin optimizarea sistemului de frânare al materialului rulant. Autorul tezei propune cercetarea amănunţită, atât teoretică cât şi experimentală, a emisiei de particule în suspensie generate de transportul feroviar la frânarea materialului rulant atât în porţiunile curbe cât şi în aliniament ale căii de rulare, în vederea optimizării constructive şi funcţionale a sistemelor de frânare. Cercetarea proprie deschide o nouă direcţie de abordare a ceea ce reprezintă poluarea mediului înconjurător datorată traficului feroviar, dezvoltând idea de bază care porneşte de la premisa că există o influenţă negativă a emisiei de particule în suspensie generate la frânarea vehiculelor feroviare asupra mediului înconjurător.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/393
ISBN: 9786065547872
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Dungan Mircea.pdf6.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.