Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/4202
Title: Contribuţii la studiul condiţiilor de stabilitate şi rezistenţă a terasamentelor de cale ferată
Authors: Droaşcă, Liviu
Subjects: Căi ferate
Terasamente
Stabilitate
Rezistenţă
Teză de doctorat
Issue Date: 2006
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Droaşcă, Liviu. Contribuţii la studiul condiţiilor de stabilitate şi rezistenţă a terasamentelor de cale ferată. Timişoara: Editura Politehnica, 2006
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;6
Abstract: Lucrarea abordează studiul teoretic al stabilității terasamentelor de cale ferată supuse acțiunilor statice și dinamice transmise de materialul rulant.Totodată se prezintă clasificarea și descrierea fenomenelor de instabilitate ale terasamentelor de cale ferată analizându-le și aspecte legate de proprietățile și caracteristicile pământurilor folosite la executarea acestora. În teză se efectuează un studiu aprofundat al carecteristicilor geografice, geologice, geotehnice și hidrologice ale sectorului de cale ferată aflat în vecinătatea râului Mureș, între Deva și Radna. În acest sens se trag concluzii cu privire la starea tehnică a terasamentelor și se emit recomandări în ceea ce privește reabilitarea acestui sector de cale ferată. În final se prezintă două studii de caz caracteristice defileului Mureșului în ceea ce privește instabilitatea terasamentelor de cale ferată, și anume: o alunecare de versant și o cedare de terasament, inclusiv soluțiile tehnice adoptate pentru consolidare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4202
ISBN: 9736253937
9789736253935
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Droasca Liviu.pdf13.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.